Kauno Šančių lopšelis-darželis Paslaugos

Paieška

Paslaugos
Meno pedagogė

Jurga Juzėnaitė

Muzika – neatsiejama ugdymo dalis. Vyresnioji meno pedagogė Jurga Juzėnaitė organizuoja daugelį darželio renginių, vykdo muzikinę – projektinę veiklą, kartu su kitomis muzikinio ugdymo įstaigomis, dalyvauja organizuojamuose projektuose, šventėse, kultūriniuose renginiuose, parodose.

Muzikinių užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas vaikų intonacijos lavinimui, bei muzikinių įgūdžių formavimui.

Skaityti daugiau...
 
Neformaliojo ugdymo pedagogė(kūno kultūra)

Jurgita Dirmontienė

Neformaliojo ugdymo pedagogė( kūno kultūra)  darželyje:

 • teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų*;
 • vertina specialiųjų poreikių vaikų pasiekimus ir informuoja tėvus apie vykdomą korekcinį darbą, sveikatos būklės pokyčius, korekcinio darbo rezultatus;
 • konsultuoja besidominčius tėvelius vaikų sveikatingumo bei korekcinio darbo tęstinumo namuose klausimais.

* tėveliai turi pristatyti gydytojo pažymą ir parašyt

 

Skaityti daugiau...
 
Logopedė - specialioji pedagogė

Edita Čečkauskienė
Edita Rinkevičė

Logopedė – specialioji pedagogė darželyje dirba su specialiųjų poreikių vaikais:

 • įvertina vaikų vystymosi raidos ypatumus;
 • teikia pagalbą, vaikams, turintiems komunikacijos ir pažintinių procesų sutrikimų;
 • padeda grupių pedagogams pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones;
 • pasiūlius Pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistams (PPT), rengia individualias, modifikuotas arba adaptuotas bendrąsias ugdymo programas;
 • konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
 • šviečia lopšelio – darželio bendruomenę aktuliais vaikų kalbos raidos klausimais.
Skaityti daugiau...
 
Socialinė pedagogė

Asta Milbutienė

Socialinė pedagogė darželyje:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
Skaityti daugiau...
 


Visos teisės saugomos © 2019 KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIS DARŽELIS.
Miglovaros 14 LT-45293 Kaunas
Telefonas (8 37) 34 15 06, faks. (8 37) 34 15 03
Įmonės kodas 191640484
Atnaujinta 2015.10.30
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas Valid Xhtml 1.0 Transitional Valid CSS!